Automation och datorstyrning

Datorer kan utföra både sekventiell kontroll och återkopplingsstyrning i en industriell tillämpning. Programmerbara styrsystem (PLC) är en typ av speciella mikroprocessorer som ersatt många hårdvarukomponenter såsom timers och sekventiella enheter som används i reläsystem.

Processtyrnings datorer har alltmer ersatt fristående regulatorer och en enda dator kan utföra jobbet av hundratas relän. Processtyrnings datorer kan bearbeta data från ett nätverk av PLC, instrument och relän för att genomföra typiska (t.ex. PID) kontroller av många enskilda variabler eller, i vissa fall, för att implementera komplexa styralgoritmer med flera ingångar och matematiska variationer. De kan också analysera data och skapa grafiska displayer i realtid för operatörer, ingenjörer och ledning.

Kontrollen av en kassamaskin i en bank är ett exempel på en interaktiv process i vilken en dator kommer att utföra en logisk härlett svar på ett användarval baserat på information som hämtas från en nätverksansluten databas. Detta år likt många andra online transaktionsprocesser. De olika logiska reaktionerna kallas scenarier. Sådana processer är vanligtvis konstruerade med hjälp av användningsfall och flödesscheman, som styr skrivandet av programvaran och koden.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift