Hälsa & miljö

Kostnaderna för automatisering för miljön är olika beroende på vilken teknik, produkt som automatiseras. Farliga operationer såsom oljeraffinering, tillverkning av industrikemikalier, och alla former av metallbearbetning, var tidiga utmanare för automatisering

En annan stor förändring inom automation är den ökade efterfrågan på flexibilitet i tillverkningsprocesser. Tillverkarna frågar efter möjligheten att enkelt växla från tillverkning av produkt A till produkt B utan att helt bygga om produktionslinjerna. Flexibilitet och distribuerade processer har lett till införandet av Automated Guided Vehicles.

Digital elektronik. Tidigare analog-baserade instrumentering ersattes med digitala motsvarigheter som kan vara mer noggranna och flexibla, och ger större utrymme för mer sofistikerad konfiguration, och drift. Detta åtföljdes av fältbuss revolutionen som gav en nätverksfunktion (dvs en enda kabel) som ger möjlighet att kommunicera mellan styrsystem och givare med ett minimum av kablage.

Många industrier antog dessa tekniker snabbt medan vissa processindustrier med sina längre livscykler har varit långsammare att anta ny teknik och änvänder fortfarande vviss analog mätning och kontroll.

Den ökande användningen av Industrial Ethernet på fabriksgolvet driver dessa trender ytterligare, vilket möjliggör tätare integratin även via internet om det behövs.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift